Het geheim van een succesvolle meertalige opvoeding

E en N

Adam Beck

Japanse kalligrafieDeze met inkt geschilderde afbeelding van de Japanse kalligrafiekunstenaar Ryujin Kobayashi verbeeldt het belangrijkste geheim van succes als het gaat om ervoor te zorgen dat tweetalig opgevoede kinderen actief twee talen gebruiken.

Het karakter wordt in het Japans uitgesproken als "en" en kan in het Nederlands worden vertaald als "lot". In termen van het pad van meertaligheid stel ik voor dat het doel van elk gezin geworteld is in de twee eenvoudige letters van "en": de "E" van ervaring en de "N" van noodzaak.

Het is een feit dat deze twee voorwaarden – ervaring en noodzaak – de kern vormen voor tweetalig succes. De eerste voorwaarde, het voldoende gestimuleerd worden in een taal – de taal ervaren – is te zien als de brandstof die een goede en gestage vooruitgang in elke taal mogelijk maakt. Als een kind een taal niet voldoende hoort, kan het tot op zekere hoogte passieve vaardigheden ontwikkelen, maar zal het de taal niet actief kunnen spreken.

Het ervaren van taal is een eerste voorwaarde voor elk gezin met een tweetalig doel. Er is ook een tweede voorwaarde: Noodzaak. Als een kind geen noodzaak ervaart om actief de minderheidstaal te spreken die thuis wordt gesproken (meestal omdat het met anderen in de meerderheidstaal kan communiceren), ondermijnt deze niet-bestaande noodzaak vaak de motivatie van het kind om de minderheidstaal te gebruiken.

Een uitzondering op deze algemene "regel" komt voor wanneer ouders met een minderheidstaal in staat zijn om hun kinderen van jongs af aan te leren om in deze taal met hen te communiceren, zelfs als de ouders duidelijk ook kennis hebben van de meerderheidstaal. Met andere woorden, door deze waargenomen noodzaak wordt de ouder-kind band gevormd in de minderheidstaal en raakt het kind eraan gewend om de taal actief te blijven gebruiken.

Als kinderen de minderheidstaal niet zo actief gebruiken als de ouders zouden willen, kan dit probleem meestal worden toegeschreven aan tekortkomingen wat betreft ervaring en noodzaak. Als er onvoldoende taalaanbod is in de minderheidstaal, zijn kinderen niet in staat om op een ontspannen en zelfverzekerde manier te groeien naar het gebruik ervan. En als er geen communicatieve noodzaak is voor het gebruik van de minderheidstaal zullen kinderen alleen de meerderheidstaal gebruiken. Kinderen zijn bovenal gewoon pragmatisch als ze op hun meer ontwikkelde taal vertrouwen om te communiceren – vooral in situaties waarin er, vanuit hun perspectief, geen echte reden is om dat niet in die sterkere taal te doen.

Om actieve taalvaardigheden te ondersteunen, heb ik me in mijn werk met meertalige gezinnen – zoals in de counselingsessies die ik zo graag doe via HaBilNet – jarenlang bewust gericht op deze 'kernelementen' door de volgende centrale vraag te stellen:

Hoe kunnen ouders zowel de zo nodige ervaring met de minderheidstaal versterken als de behoefte vergroten om die daadwerkelijk te spreken, en zo grotere vooruitgang voor hun kinderen op de langere termijn mogelijk maken?

Hoewel elk gezin anders is en de antwoorden op deze vraag dus sterk zullen verschillen, is de vraag zelf de cruciale uitdaging waarmee alle ouders op hun tweetalige reis worden geconfronteerd. Omdat deze reis in de loop van de tijd verandert, is het ook een vraag die steeds opnieuw moet worden beantwoord – met nieuwe antwoorden als de omstandigheden daarom vragen.

Het geheim van tweetalig succes is daarom eenvoudig: gezinnen moeten voldoen aan de twee "kernvoorwaarden" – ervaring en noodzaak. In die zin lijkt wat er gedaan moet worden eenvoudig genoeg, maar afhankelijk van de situatie kan het een grote uitdaging zijn om die voorwaarden te realiseren. En toch, lieve ouders, door jullie voortdurende inspanningen om zo goed mogelijk aan deze twee voorwaarden te voldoen, dag na dag en jaar na jaar, zullen jullie het steeds groeiende succes – de steeds naderende bestemming – van jullie tweetalig pad ervaren.

Over de auteur

Adam Beck is een actief HaBilNet lid en consultant. Hij is de auteur van " Maximize Your Child's Bilingual Ability" en "I WANT TO BE BILINGUAL!" en de oprichter van de blog Bilingual Monkeys en het forum The Bilingual Zoo. Adam woont in Hiroshima, Japan.

HaBilNet bedankt Ryujin Kobayashi voor toestemming om deze afbeelding te gebruiken voor het blogartikel.

Weetjes rond de advieswerking van HaBilNet

HaBilNet biedt een gratis consultatiedienst aan voor gezinnen die vragen of twijfels hebben over hun tweetalige reis of die gewoon iemand nodig hebben met expertise om dingen door te spreken. Als u zich afvraagt hoe een consult eruit zou kunnen zien, maak dan kennis met het team en lees wat feedback van mensen zoals u die een consultatie hebben meegemaakt.

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden!

Advies geven aan ouders in een meertalige context doe je best met de nodige omzichtigheid en voldoende empathie. Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen. Hilde De Smedt legt uit waarom.

Leren Lezen en Schrijven in Twee Talen

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen.

Hoe de huidige COVID-19 crisis een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin

Net als zoveel andere ouders wereldwijd bent u waarschijnlijk thuis met uw kinderen tijdens de huidige COVID-19 crisis. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bekijk dit (engelstalige) blogartikel om te weten te komen hoe dit ook een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin.

HaBilNet Reisbeurzen om GURT bij te wonen

HaBilNet feliciteert Sally Rachel Cook en Nishita Grace Isaac voor de HaBilNet Reisbeurzen die ze ontvingen om de 2020 Georgetown University Round Table bij te wonen (alhoewel die in 2020 enkel virtueel plaatsvond).

De ondersteuning van tweetaligheid in gezinnen, kinderopvang en scholen

Tweetaligheid is één van de vier hoofdthema's waar de Vereniging voor Binationale Gezinnen en Partnerverbanden zich voor inzet. In dit interview spreekt Maria Ringler over hoe de Vereniging tweetalige gezinnen ondersteunt, over een interessant meertalig voorleesproject voor peuteropvang en kleuterscholen, en over haar ervaringen met lobbying i.v.m. meertalige educatie.

Tweetalige kinderen beginnen niet later met spreken dan eentalige kinderen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van HaBilNet, het Netwerk Harmonische Tweetaligheid. Het gaat in op onderzoeksresultaten over de tweetalige taalontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt hoe deze resultaten kunnen worden toegepast in voor- en vroegschoolse educatie en opvang, zodat alle kinderen kunnen profiteren van een harmonieuze tweetalige ontwikkeling.

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Net zoals eentalige kinderen kunnen ook tweetalige kinderen last hebben met het leren van taal. In dit artikel legt Sofie Verrijkt uit hoe je via taalanalyses in alle talen die een kind spreekt een goede basis krijgt om uit te zoeken of er eventueel sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

Het HaBilNet Family Language Policies (FLP) colloquium op GURT 2020

Dit colloquium brengt multidisciplinaire perspectieven samen op het taalbeleid van families uit verschillende delen van de wereld. Bekijk hier het virtuele formaat (met Annick De Houwer, Michelle Mingyue Gu, Simona Montanari, Janice Nakamura en Nikolay Slavkov).

Meertaligheid in Duitsland

In het onderwijs staan taalvaardigheden ongetwijfeld centraal. Meertaligheid wordt echter herhaaldelijk en ten onrechte genoemd als een risicofactor voor onderwijsprestaties.
In een "Feitencheck" heeft Dr. Till Woerfel daarom getracht om gevestigd internationaal onderzoek te vergelijken met actuele wetenschappelijke bevindingen uit Duitstalige landen om de meest voorkomende en omstreden vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Het HaBilNet Family Language Policies (FLP) colloquium op GURT 2020

Dit colloquium brengt multidisciplinaire perspectieven samen op het taalbeleid van families uit verschillende delen van de wereld. Bekijk hier het virtuele formaat (met Annick De Houwer, Michelle Mingyue Gu, Simona Montanari, Janice Nakamura en Nikolay Slavkov).

Tweetalige kinderen beginnen niet later met spreken dan eentalige kinderen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van HaBilNet, het Netwerk Harmonische Tweetaligheid. Het gaat in op onderzoeksresultaten over de tweetalige taalontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt hoe deze resultaten kunnen worden toegepast in voor- en vroegschoolse educatie en opvang, zodat alle kinderen kunnen profiteren van een harmonieuze tweetalige ontwikkeling.

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden!

Advies geven aan ouders in een meertalige context doe je best met de nodige omzichtigheid en voldoende empathie. Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen. Hilde De Smedt legt uit waarom.

Hoe de huidige COVID-19 crisis een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin

Net als zoveel andere ouders wereldwijd bent u waarschijnlijk thuis met uw kinderen tijdens de huidige COVID-19 crisis. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bekijk dit (engelstalige) blogartikel om te weten te komen hoe dit ook een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin.

HaBilNet Reisbeurzen om GURT bij te wonen

HaBilNet feliciteert Sally Rachel Cook en Nishita Grace Isaac voor de HaBilNet Reisbeurzen die ze ontvingen om de 2020 Georgetown University Round Table bij te wonen (alhoewel die in 2020 enkel virtueel plaatsvond).

Weetjes rond de advieswerking van HaBilNet

HaBilNet biedt een gratis consultatiedienst aan voor gezinnen die vragen of twijfels hebben over hun tweetalige reis of die gewoon iemand nodig hebben met expertise om dingen door te spreken. Als u zich afvraagt hoe een consult eruit zou kunnen zien, maak dan kennis met het team en lees wat feedback van mensen zoals u die een consultatie hebben meegemaakt.

De ondersteuning van tweetaligheid in gezinnen, kinderopvang en scholen

Tweetaligheid is één van de vier hoofdthema's waar de Vereniging voor Binationale Gezinnen en Partnerverbanden zich voor inzet. In dit interview spreekt Maria Ringler over hoe de Vereniging tweetalige gezinnen ondersteunt, over een interessant meertalig voorleesproject voor peuteropvang en kleuterscholen, en over haar ervaringen met lobbying i.v.m. meertalige educatie.

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Net zoals eentalige kinderen kunnen ook tweetalige kinderen last hebben met het leren van taal. In dit artikel legt Sofie Verrijkt uit hoe je via taalanalyses in alle talen die een kind spreekt een goede basis krijgt om uit te zoeken of er eventueel sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

Leren Lezen en Schrijven in Twee Talen

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen.

Meertaligheid in Duitsland

In het onderwijs staan taalvaardigheden ongetwijfeld centraal. Meertaligheid wordt echter herhaaldelijk en ten onrechte genoemd als een risicofactor voor onderwijsprestaties.
In een "Feitencheck" heeft Dr. Till Woerfel daarom getracht om gevestigd internationaal onderzoek te vergelijken met actuele wetenschappelijke bevindingen uit Duitstalige landen om de meest voorkomende en omstreden vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Pin It on Pinterest

Share This