Wat is HaBilNet?

Het Netwerk Harmonische Tweetaligheid HaBilNet heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek naar harmonieuze tweetaligheid te ondersteunen en te stimuleren en ervoor te zorgen dat de resultaten van dat onderzoek op grote schaal worden verspreid, zowel binnen als buiten de academische wereld.

Harmonische tweetaligheid verwijst naar taalgerelateerd subjectief welzijn ervaren door leden van een gezin dat in een meertalige omgeving leeft.

Instrumenten gebruikt om dit doel te vervullen

(lijst niet bedoeld als beperkend)

(1) ondersteuning van onderzoeksprojecten m.b.t. Harmonische Tweetaligheid door:

  • giften;
  • beurzen;
  • beperktere financiële steun voor elk relevant onderzoeksproject in de vorm van bijvoorbeeld reissubsidies, beurzen om te betalen voor student-onderzoeksassistenten, beurzen om te betalen voor het recruteren van onderzoeksdeelnemers, of beurzen om respondenten te betalen voor deelname aan projecten.

(2) ondersteuning van de wetenschappelijke verspreiding van onderzoeksresultaten van HaBilNet door:

  • traditionele gedrukte media (boeken);
  • het sponsoren van Open Access-publicaties;
  • de organisatie en/of (co-)financiering van academische bijeenkomsten wereldwijd (kleine en grote workshops, conferenties);
  • een sterke aanwezigheid in de digitale media (zie 4).

(3) ondersteuning van de bredere verspreiding van HaBilNet onderzoeksresultaten door:

  • de organisatie en/of (co-)financiering van openbare evenementen zoals tentoonstellingen, debatten en meer;
  • een HaBilNet-team van consultants voor gezinnen in meertalige omgevingen die gratis beschikbaar zijn voor één-op-één consultatie voor gezinnen, hetzij via digitale media (Skype, FaceTime, Messenger, etc.) of in persoon;
  • een sterke aanwezigheid in de digitale media (zie 4).

(4) het opbouwen en ondersteunen van een sterke meertalige aanwezigheid in digitale media via:


HaBilNet is een feitelijke vereniging met een filantropisch doel naar Belgisch recht en wordt vanuit België bestuurd.
Dr. Annick De Houwer is de directrice. Zij is hier te bereiken.


Pin It on Pinterest

Share This