Voor Gezinnen

Ingrijpende levensgebeurtenissen zoals naar een ander deel van de wereld verhuizen houden dikwijls in dat er een andere taal wordt gebruikt. Er zijn steeds meer kinderen die in een omgeving opgroeien waarin meer dan één taal wordt gebruikt. Ouders kunnen zich hierdoor overweldigd voelen en weten niet altijd hoe zij er best mee omgaan.

Wat kunnen ouders van hun kinderen verwachten? Kunnen ouders iets bijdragen aan het proces van vroege taalontwikkeling? Is het verwarrend voor kinderen om twee of meer talen tegelijk te leren? Moeten kinderen bijzonder intelligent zijn om met meer dan één taal om te kunnen gaan?

Op deze pagina vindt u antwoorden op dergelijke vragen. De antwoorden zijn steeds op onderzoek gebaseerd. We hopen dat ze uw gezin kunnen helpen bij het ervaren van een harmonieuze tweetaligheid.

Vraag een consultatie aan


Hier kan u op onderzoek gebaseerde inzichten krijgen van experts over vroege meertaligheid en meertaligheid in het algemeen.


Podcasts

Is er een taalachterstand voor jonge tweetalige kinderen?

met prof. Annick De Houwer | Een tweetalige opvoeding is nooit een reden voor een trage taalontwikkeling.

en,https://www.habilnet.org/wp-content/uploads/2020/03/Habilnet-Podcast-Language-Delay-01.mp3;nl,https://www.habilnet.org/wp-content/uploads/2020/03/Habilnet-Podcast-Taalvertraging_-01.mp3;de,https://www.habilnet.org/wp-content/uploads/2020/03/HaBilNetPodcast1Sprachverzögerung.mp3;fr,https://www.habilnet.org/wp-content/uploads/2020/03/HaBilNetPodcast1Retard.mp3

Hallo! Dit is Annick De Houwer.

Al meer dan 40 jaar onderzoek ik hoe jonge tweetalige kinderen taal ontwikkelen. Het verbaast me nog steeds dat er veel mensen zijn die denken dat het horen van twee talen vanaf een zeer jonge leeftijd zorgt voor een vertraging van het algemene taalontwikkelingsproces. Ik verzeker u: dat doet het niet. Kinderen die meertalig opgroeien en dus vanaf jonge leeftijd twee talen horen, ontwikkelen ten minste een van hun talen op een niveau dat u voor hun leeftijd zou verwachten. Er is geen algehele taalachterstand bij jonge tweetalige kinderen. De alarmbellen moeten wel afgaan als uw kind helemaal geen woordjes zegt tegen de tijd dat zij of hij anderhalf is. Ook is het zorgwekkend als uw kind kort na de tweede verjaardag nog geen woordjes in kleine zinnetjes aan elkaar rijgt in tenminste één taal. Helemaal niet spreken of geen zinnetjes zeggen kan verschillende oorzaken hebben, zoals b.v. problemen met het gehoor, maar laat niemand u vertellen dat het de tweetalige omgeving is die dat veroorzaakt. Een tweetalige opvoeding is nooit een reden voor een trage taalontwikkeling.

Bedankt voor het luisteren en kijk uit naar meer podcasts over vroege tweetalige ontwikkeling van HaBilNet!

Video's

Praat met je kinderen!

Adaptieve en stimulerende mondelinge interactie tussen verzorgers en jonge kinderen kan de basis vormen voor succesvolle intergenerationele taaloverdracht en harmonische tweetaligheid. Dr. De Houwer vertelt in deze video (in het Engels) over het belang van vroege interactie voor taaloverdracht in meertalige contexten.

Well-Being for Bilinguals

Many parents raise their children in a bilingual environment. They may have questions and concerns about how their children will be able to deal with that bilingual setting, and they will want overall well-being for their children and their families. Harmonious Bilingual Development refers to well-being specifically in a bilingual setting. This talk given at Rikkyo University in Tokyo, Japan, on Nov. 7, 2023, explains how such well-being in bilingual development can be fostered.

Dr Winsler on the importance of insisting on speaking a heritage language at home

"The parents have to be strict – and the kids will thank them later, for their bilingualism", says Dr. Adam Winsler in this excerpt from an interview by Friederike Schütte from May 2018. A very common problem in bilingual settings is that children may speak only the majority language. As emphasized by Dr. Winsler, immigrants who want their children to speak their language must create the need to use it. Watch the entire interview here.

Dr. Montanari on the importance of socializing children from the beginning to speak a language

"Parents think it is just enough to speak a language, and the child will pick it up. This is not the case", says Dr. Simona Montanari in this excerpt from an interview by Bianca Mohr from May 2018. Rather, if parents want children to speak their language, they must make it clear to children from day 1 that they should speak the same language as their parent. Watch the entire interview here.

Personal Account by a Mother

A Polish-German Bilingual Family

In this Polish video with German subtitles, Tanja Mlynczak talks about her experiences as part of a Polish-German bilingual family in Germany and some of the challenges involved. She also describes the influence of the 2020 COVID-19 crisis on their bilingual family life. Ms. Mlynczak speaks mostly Polish to her two sons, while Mr. Mlynczak speaks German with them.

Personal Account by a Father

A Polish-German Bilingual Family

In this German video with Polish subtitles, Marco Mlynczak talks about his experiences as part of a Polish-German bilingual family in Germany and some of the challenges involved. He also describes the influence of the 2020 COVID-19 crisis on their bilingual family life. Mr. Mlynczak speaks German with his two sons, while Ms. Mlynczak speaks mostly Polish to them.

Tweetalige kinderen

Dit is een nederlandstalige video die laat zien hoe jonge kinderen tweetalig kunnen zijn. Gemaakt door Annick De Houwer, specialiste op het gebied van tweetalige ontwikkeling bij kinderen. Met dank aan de Universitaire Instelling Antwerpen voor de technische ondersteuning en aan de studenten aldaar voor het opnamemateriaal.

Een project om meertalige gezinnen te ondersteunen

Een woordje uitleg van Hilde De Smedt

Het Europese project "Planting Languages – seeds of success" wil meertalige gezinnen ondersteunen in het uitbouwen van een sterk gezinstaalbeleid. Hilde De Smedt coördineert het project bij Foyer. Hilde is logopediste en lid van de Adviesraad van HaBilNet. Ontdek meer over "Planting Languages – seeds of success" in deze uiteenzetting. Hilde gaat er in op het theoretisch kader aan de basis van de materialen die binnen het project ontwikkeld worden. De presentatie werd opgenomen in juni 2020 en het project staat intussen al veel verder.

Les enfants bilingues

Dit is een video in het Frans die laat zien hoe jonge kinderen tweetalig kunnen zijn. Gemaakt door Annick De Houwer, specialiste op het gebied van tweetalige ontwikkeling bij kinderen. Met dank aan de Universitaire Instelling Antwerpen voor de technische ondersteuning en aan de studenten aldaar voor het opnamemateriaal.

Prof. Dr. Annick De Houwer over inclusie en participatie

Hier vindt u een interview in het Duits met prof. Dr. Annick De Houwer dat opgenomen werd tijdens het vierde congres van het Instituut voor Vroege Educatie (Institut für Frühpädagogik) over "Inclusie en participatie – Diversiteit als kans en aspiratie" op 26 en 27 juni 2013 in München, Duitsland.

Het belang van taalonderhoud thuis

Veel kinderen die opgroeien met meerdere talen spreken niet de taal die hun ouders tegen hen spreken. In dit interview worden enkele oorzaken en gevolgen hiervan uitgelegd. Ludovica Serratrice (Universiteit van Reading) interviewt Annick De Houwer (Universiteit Erfurt en directrice van HaBilNet). HaBilNet wil prof. Serratrice bedanken voor het beschikbaar stellen van deze video.

Pin It on Pinterest

Share This