Gebruiksvoorwaarden

Deze website wil het beste wetenschappelijke onderzoek weergeven dat beschikbaar is over harmonische tweetaligheid. Algemeen advies dat via de website aan het publiek wordt gegeven is gebaseerd op implicaties van dat onderzoek en gecheckt door terzake bevoegde wetenschappers en ervaren leken-deskundigen. Advies is gratis beschikbaar. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind van 1989 dienen als morele basis voor het werk van HaBilNet.

Als de website in het algemeen naar mensen verwijst, probeert HaBilNet zoveel mogelijk genderneutrale termen te gebruiken. Daar waar dit tekstueel of grammaticaal moeilijk is en genderspecifieke termen toch gebruikt worden is de verwijzing bedoeld voor alle geslachten.

Het gebruik van termen die zowel talen als staatsburgerschap (bijvoorbeeld, Nederlands) kunnen aanduiden, moet worden opgevat als een aanduiding van talen, tenzij anders aangegeven.

De term "gezin" zoals gebruikt op de HaBilNet-website is van toepassing op elk particulier huishouden dat bestaat uit ten minste één wettelijk volwassene persoon en een andere persoon.


Gelieve het contactformulier te gebruiken indien u vragen over dit document hebt.


27-NOV-2019

[ultimate_gdpr_terms_accept]

Pin It on Pinterest

Share This