Learning how to read and write in two languages

A message to parents on developing children's bi-literacy

Janice Nakamura

If you are the parent of a child who grows up hearing two languages at home, you'll probably want your child not only to speak both languages, but read and write them, too! Your child will learn to read and write one of the languages at school. But what about the other one, the non-school language? You may wonder whether you should teach your child to read and write the non-school language at home. If you decide to do that, you may ask whether teaching should take place before or after your child starts learning to read and write the school language, or at the same time.

Literacy skills are important for ensuring that your child continues to develop the non-school language. Being able to read in the non-school language will allow your child to learn many new words and the cultural knowledge that goes with the non-school language.

It is hard to say when you should start teaching your child to read or write the non-school language. Every child develops differently. Some children are more eager and ready than others to jump into literacy. If your child is ready and willing, it's fine to start teaching her or him to read and write in the non-school language before the start of formal schooling. This will give your child a head start in school. That is because some of the literacy skills your child acquired in the non-school language can be transferred to the school language. Research has shown that is the case even for languages with different writing systems such as Chinese and English. Literacy development in the non-school language likely reinforces literacy learning in the school language and the other way round.

You may wonder how you can teach a child to read and write. Just reading books with your child in the non-school language will already be a foundation. You can start with that when your baby can't even sit yet! When your child is a toddler and preschooler you can encourage her or him to read with you or identify letters and words. Doing that fosters your child's literacy skills in the non-school language.

Once your child starts school and is learning to read and write in the school language, she or he may be less motivated to read and write in the non-school language as well. Here are some tips that may help.

  • Read aloud to your child. This is not an activity only for young children. Even when your child can read independently, continue to spend time reading together. This is particularly useful for reluctant readers. Reading aloud chapter books can be a fun activity for both yourself and your child. Only stop when your child resists and would rather read on her own.
  • Set a fixed time and place for literacy activities in the non-school language. Decide on a daily goal, e.g., a page of writing activity in the morning before leaving for school or 15 minutes of bedtime reading. Keep these activities short but regular. Start these literacy routines early so that your child will enjoy them and accept them as part of his daily activities.
  • Join a weekend literacy class. It is great for children to meet bilingual children like themselves. Parents can also share resources (e.g., book swaps), exchange ideas on teaching literacy, and give each other moral support. You can get valuable advice from parents with older children who have already tried and tested ways to develop literacy in the non-school language. Learn from their experience. If there are no weekend literacy classes where you live, start one with a few other parents. Do it at home or find a community center where you can rent a room for a reasonable price. Try to get an experienced and qualified teacher who is enthusiastic about bilingualism and can give advice to parents on literacy activities to do at home during the week. Find out what the teacher is teaching every weekend and reinforce your child's learning at home.
  • Equip yourself with information and expertise in teaching literacy in the non-school language. Unlike speaking to your child (which comes naturally), teaching how to read and write takes some know-how. Get in touch with experienced teachers and get advice on the best materials and methods.
  • Reward your child for hard work. For example, prepare a small gift for completing a workbook or for reading an entire book independently. A reading log or a sticker chart with a reward plan may be useful.

These tips all relate to the non-school language. You may worry that you are not doing enough to help your child with the school language. Schools may ask you to help your child with homework. If so, it is best to delegate homework supervision to the parent who speaks the school language at home. If that is not possible, do what the school requires from you as a parent, but do not go beyond what is necessary. Try not to let homework supervision take over the time you have set aside for literacy activities in the non-school language.

Remember, your child only gets to learn to read and write in the non-school language from YOU, at home.

Over de auteur

Janice Nakamura is a HaBilNet supporting member and consultant. She is a bilingualism researcher located in Japan and the mother of an English-Japanese bilingual and bi-literate teen. Her child acquired English reading and writing abilities at home and through attending a parent-run weekend English school in Tokyo.

Fun Fact

Being able to read and write in two languages may help your child in learning to read and write in a third language. Read about it in this Israeli study.

Ontdek het Geheim van een Succesvolle Tweetalige Opvoeding

Benieuwd hoe je ervoor kan zorgen dat je kind actief twee talen spreekt? Ontdek het geheim in dit (engelstalig) blogartikel van de hand van HaBilNet-lid en consultant Adam Beck.

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Net zoals eentalige kinderen kunnen ook tweetalige kinderen last hebben met het leren van taal. In dit artikel legt Sofie Verrijkt uit hoe je via taalanalyses in alle talen die een kind spreekt een goede basis krijgt om uit te zoeken of er eventueel sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

Hoe de huidige COVID-19 crisis een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin

Net als zoveel andere ouders wereldwijd bent u waarschijnlijk thuis met uw kinderen tijdens de huidige COVID-19 crisis. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bekijk dit (engelstalige) blogartikel om te weten te komen hoe dit ook een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin.

Meertaligheid in Duitsland

In het onderwijs staan taalvaardigheden ongetwijfeld centraal. Meertaligheid wordt echter herhaaldelijk en ten onrechte genoemd als een risicofactor voor onderwijsprestaties.
In een "Feitencheck" heeft Dr. Till Woerfel daarom getracht om gevestigd internationaal onderzoek te vergelijken met actuele wetenschappelijke bevindingen uit Duitstalige landen om de meest voorkomende en omstreden vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Weetjes rond de advieswerking van HaBilNet

HaBilNet biedt een gratis consultatiedienst aan voor gezinnen die vragen of twijfels hebben over hun tweetalige reis of die gewoon iemand nodig hebben met expertise om dingen door te spreken. Als u zich afvraagt hoe een consult eruit zou kunnen zien, maak dan kennis met het team en lees wat feedback van mensen zoals u die een consultatie hebben meegemaakt.

De ondersteuning van tweetaligheid in gezinnen, kinderopvang en scholen

Tweetaligheid is één van de vier hoofdthema's waar de Vereniging voor Binationale Gezinnen en Partnerverbanden zich voor inzet. In dit interview spreekt Maria Ringler over hoe de Vereniging tweetalige gezinnen ondersteunt, over een interessant meertalig voorleesproject voor peuteropvang en kleuterscholen, en over haar ervaringen met lobbying i.v.m. meertalige educatie.

Tweetalige kinderen beginnen niet later met spreken dan eentalige kinderen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van HaBilNet, het Netwerk Harmonische Tweetaligheid. Het gaat in op onderzoeksresultaten over de tweetalige taalontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt hoe deze resultaten kunnen worden toegepast in voor- en vroegschoolse educatie en opvang, zodat alle kinderen kunnen profiteren van een harmonieuze tweetalige ontwikkeling.

HaBilNet Reisbeurzen om GURT bij te wonen

HaBilNet feliciteert Sally Rachel Cook en Nishita Grace Isaac voor de HaBilNet Reisbeurzen die ze ontvingen om de 2020 Georgetown University Round Table bij te wonen (alhoewel die in 2020 enkel virtueel plaatsvond).

Het HaBilNet Family Language Policies (FLP) colloquium op GURT 2020

Dit colloquium brengt multidisciplinaire perspectieven samen op het taalbeleid van families uit verschillende delen van de wereld. Bekijk hier het virtuele formaat (met Annick De Houwer, Michelle Mingyue Gu, Simona Montanari, Janice Nakamura en Nikolay Slavkov).

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden!

Advies geven aan ouders in een meertalige context doe je best met de nodige omzichtigheid en voldoende empathie. Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen. Hilde De Smedt legt uit waarom.

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Net zoals eentalige kinderen kunnen ook tweetalige kinderen last hebben met het leren van taal. In dit artikel legt Sofie Verrijkt uit hoe je via taalanalyses in alle talen die een kind spreekt een goede basis krijgt om uit te zoeken of er eventueel sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

Meertaligheid in Duitsland

In het onderwijs staan taalvaardigheden ongetwijfeld centraal. Meertaligheid wordt echter herhaaldelijk en ten onrechte genoemd als een risicofactor voor onderwijsprestaties.
In een "Feitencheck" heeft Dr. Till Woerfel daarom getracht om gevestigd internationaal onderzoek te vergelijken met actuele wetenschappelijke bevindingen uit Duitstalige landen om de meest voorkomende en omstreden vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Ontdek het Geheim van een Succesvolle Tweetalige Opvoeding

Benieuwd hoe je ervoor kan zorgen dat je kind actief twee talen spreekt? Ontdek het geheim in dit (engelstalig) blogartikel van de hand van HaBilNet-lid en consultant Adam Beck.

Weetjes rond de advieswerking van HaBilNet

HaBilNet biedt een gratis consultatiedienst aan voor gezinnen die vragen of twijfels hebben over hun tweetalige reis of die gewoon iemand nodig hebben met expertise om dingen door te spreken. Als u zich afvraagt hoe een consult eruit zou kunnen zien, maak dan kennis met het team en lees wat feedback van mensen zoals u die een consultatie hebben meegemaakt.

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden!

Advies geven aan ouders in een meertalige context doe je best met de nodige omzichtigheid en voldoende empathie. Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen. Hilde De Smedt legt uit waarom.

HaBilNet Reisbeurzen om GURT bij te wonen

HaBilNet feliciteert Sally Rachel Cook en Nishita Grace Isaac voor de HaBilNet Reisbeurzen die ze ontvingen om de 2020 Georgetown University Round Table bij te wonen (alhoewel die in 2020 enkel virtueel plaatsvond).

Tweetalige kinderen beginnen niet later met spreken dan eentalige kinderen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van HaBilNet, het Netwerk Harmonische Tweetaligheid. Het gaat in op onderzoeksresultaten over de tweetalige taalontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt hoe deze resultaten kunnen worden toegepast in voor- en vroegschoolse educatie en opvang, zodat alle kinderen kunnen profiteren van een harmonieuze tweetalige ontwikkeling.

Het HaBilNet Family Language Policies (FLP) colloquium op GURT 2020

Dit colloquium brengt multidisciplinaire perspectieven samen op het taalbeleid van families uit verschillende delen van de wereld. Bekijk hier het virtuele formaat (met Annick De Houwer, Michelle Mingyue Gu, Simona Montanari, Janice Nakamura en Nikolay Slavkov).

Hoe de huidige COVID-19 crisis een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin

Net als zoveel andere ouders wereldwijd bent u waarschijnlijk thuis met uw kinderen tijdens de huidige COVID-19 crisis. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bekijk dit (engelstalige) blogartikel om te weten te komen hoe dit ook een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin.

De ondersteuning van tweetaligheid in gezinnen, kinderopvang en scholen

Tweetaligheid is één van de vier hoofdthema's waar de Vereniging voor Binationale Gezinnen en Partnerverbanden zich voor inzet. In dit interview spreekt Maria Ringler over hoe de Vereniging tweetalige gezinnen ondersteunt, over een interessant meertalig voorleesproject voor peuteropvang en kleuterscholen, en over haar ervaringen met lobbying i.v.m. meertalige educatie.

Pin It on Pinterest

Share This