Global South and Global North

GURT 2020
Where Do We Go From Here?

The HaBilNet Family Language Policies colloquium at GURT 2020

A virtual format due to COVID-19

Annick De Houwer (University of Erfurt, Germany, and HaBilNet Director) and Simona Montanari (California State University, USA) were invited to organize a colloquium at GURT 2020, the 2020 Georgetown University Round Table. GURT's theme for 2020 was "Multilingualism: Global South and Global North Perspectives". It was organized by Lourdes Ortega and Anna De Fina, both at Georgetown University, USA. Dr. Ortega is on the HaBilNet Advisory Board.

Drs. De Houwer and Montanari wanted to break new ground with their GURT 2020 Colloquium in bringing together perspectives on family language policies from different parts of the world and from different disciplines. Their colloquium on Finding Universal Patterns in Family Language Policies and Their Effects on Children: Evidence from Different World Regions and Different Disciplines (for short: FLP colloquium) was originally based on the discussion of several questions for a panel consisting of:

After a discussion with the audience, Dr. Maria Obojska, Université de Luxembourg, Luxembourg, was slated to provide a summarizing statement.

Unfortunately, the global COVID-19 crisis led to the "live" GURT 2020, scheduled for March 13-15, to be cancelled (listen to Dr De Houwer's response to this cancellation here). In plaats daarvan hebben de organisatoren van GURT 2020 een besloten FaceBookpagina, GURT 2020 Virtual, opgezet om ingeschreven deelnemers toe te laten hun bijdragen te posten. HaBilNet and the FLP colloquium invited speakers are grateful to the organizers for this enormous effort.

The FLP colloquium took place virtually, in a reduced form. We posted short videos and speaker information online around the time the colloquium had originally been scheduled for (Saturday March 14, between 10:15 and 12:15 EST). Thanks to all speakers for making this possible!

Rather than the 7 questions which had been prepared, the panelists now addressed just the following two:

  • What sociopolitical and sociocultural factors promote or hinder child bilingualism and/or multilingualism through Family Language Policies in the region(s) you have studied?
  • Do language policies in education in your region hinder or support Family Language Policies for bi/multilingual families?

We have put this virtual Family Language Policies (FLP) colloquium online for you.

1Introduction by Annick De Houwer to the GURT Family Language Policies colloquium organized by herself and Simona Montanari

Introduction to the invited GURT colloquium on Finding Universal Patterns in Family Language Policies and Their Effects on Children: Evidence from Different World Regions and Different Disciplines, by Annick De Houwer (co-organizer: Simona Montanari).

To find out more about work Annick De Houwer did that relates to FLP, check out her new chapter on Harmonious Bilingualism: Well-being for families in bilingual settings. This earlier chapter by Annick De Houwer entitled Minority Language Parenting in Europe and Children's Well-Being also relates to FLP.

2Michelle Gu Mingyue talks about generations of multilingual families in Hong Kong

This video by Michelle Gu Mingyue from Hong Kong documents the across-generation development of family language policy in immigrant families with South Asian backgrounds and presents a picture of how individuals from different generations have responded to marginalization, accumulated linguistic and cultural resources, developed different acculturation strategies and FLP.

To find out more about work Michelle Gu Mingyue did that relates to FLP, check out her new articles:

3Simona Montanari highlights positive attitudes towards bilingualism in California

This video by Simona Montanari from California highlights how the traditional monoglossic ideology of the Unites States is being changed in California by increasing positive attitudes towards bilingualism. These attitudes have resulted in legislative changes in educational language policies, promoting bilingualism and biliteracy in the classroom through dual language immersion programs.

To find out more about work Simona Montanari did that relates to FLP, check out
her chapter co-authored with Suzanne Quay called Early bilingualism: From differentiation to the impact of family language practices (in E. Nicoladis & S. Montanari (eds.), Bilingualism across the lifespan: Factors moderating language proficiency, pp. 23-42. Washington, D.C.: American Psychological Association; Berlin: De Gruyter Mouton).
To find out more about Simona Montanari's work related to educational language policies in California and the Italian/English dual language program she helped create, check out her article "The development of writing skills in an Italian-English dual language program: Evidence from first through fifth grade" (International Multilingual Research Journal, 10(1), 44-58).

4Janice Nakamura explains how it is difficult to raise bilingual families in Japan

This video by Janice Nakamura from Japan highlights how the dominance of the Japanese language, the negative evaluation of minority languages and the geographic dispersion of minority language speakers hinder family language practices that support child bilingualism in Japan.

Check out Janice Nakamura's 2016 paper on Hidden bilingualism: Ideological influences on the language practices of multilingual migrant mothers in Japan (International Multilingual Research Journal, 10(4), 308–323) here.
In this innovative research, Janice Nakamura reports on how young adults felt about not having learned to speak one of their parents' languages (Nakamura, 2020. Language regrets: mixed-ethnic children's lost opportunity for minority language acquisition in Japan. Multilingua, DOI:10.1515/multi-2019-0040).

5Nikolay Slavkov talks about harmonious relationships between family language policies and the language(s) of schooling in Canada

Set in a Canadian context, this video by Nikolay Slavkov discusses the importance of establishing positive and harmonious relationships between family language policies and the language(s) of schooling.

You can read about Nikolay Slavkov's work on FLP and on language and ideology in the following articles:

What is GURT?

Every spring, the Department of Linguistics of Georgetown University hosts the Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics (GURT). This is a peer-reviewed conference that accepts researchers in Linguistics from around the world. A select number of papers from GURT are published in a conference proceedings. Topics vary from year to year.

Ontdek het Geheim van een Succesvolle Tweetalige Opvoeding

Benieuwd hoe je ervoor kan zorgen dat je kind actief twee talen spreekt? Ontdek het geheim in dit (engelstalig) blogartikel van de hand van HaBilNet-lid en consultant Adam Beck.

De ondersteuning van tweetaligheid in gezinnen, kinderopvang en scholen

Tweetaligheid is één van de vier hoofdthema's waar de Vereniging voor Binationale Gezinnen en Partnerverbanden zich voor inzet. In dit interview spreekt Maria Ringler over hoe de Vereniging tweetalige gezinnen ondersteunt, over een interessant meertalig voorleesproject voor peuteropvang en kleuterscholen, en over haar ervaringen met lobbying i.v.m. meertalige educatie.

Weetjes rond de advieswerking van HaBilNet

HaBilNet biedt een gratis consultatiedienst aan voor gezinnen die vragen of twijfels hebben over hun tweetalige reis of die gewoon iemand nodig hebben met expertise om dingen door te spreken. Als u zich afvraagt hoe een consult eruit zou kunnen zien, maak dan kennis met het team en lees wat feedback van mensen zoals u die een consultatie hebben meegemaakt.

Meertaligheid in Duitsland

In het onderwijs staan taalvaardigheden ongetwijfeld centraal. Meertaligheid wordt echter herhaaldelijk en ten onrechte genoemd als een risicofactor voor onderwijsprestaties.
In een "Feitencheck" heeft Dr. Till Woerfel daarom getracht om gevestigd internationaal onderzoek te vergelijken met actuele wetenschappelijke bevindingen uit Duitstalige landen om de meest voorkomende en omstreden vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Net zoals eentalige kinderen kunnen ook tweetalige kinderen last hebben met het leren van taal. In dit artikel legt Sofie Verrijkt uit hoe je via taalanalyses in alle talen die een kind spreekt een goede basis krijgt om uit te zoeken of er eventueel sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

Leren Lezen en Schrijven in Twee Talen

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen.

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden!

Advies geven aan ouders in een meertalige context doe je best met de nodige omzichtigheid en voldoende empathie. Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen. Hilde De Smedt legt uit waarom.

Hoe de huidige COVID-19 crisis een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin

Net als zoveel andere ouders wereldwijd bent u waarschijnlijk thuis met uw kinderen tijdens de huidige COVID-19 crisis. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bekijk dit (engelstalige) blogartikel om te weten te komen hoe dit ook een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin.

HaBilNet Reisbeurzen om GURT bij te wonen

HaBilNet feliciteert Sally Rachel Cook en Nishita Grace Isaac voor de HaBilNet Reisbeurzen die ze ontvingen om de 2020 Georgetown University Round Table bij te wonen (alhoewel die in 2020 enkel virtueel plaatsvond).

Tweetalige kinderen beginnen niet later met spreken dan eentalige kinderen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van HaBilNet, het Netwerk Harmonische Tweetaligheid. Het gaat in op onderzoeksresultaten over de tweetalige taalontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt hoe deze resultaten kunnen worden toegepast in voor- en vroegschoolse educatie en opvang, zodat alle kinderen kunnen profiteren van een harmonieuze tweetalige ontwikkeling.

Leren Lezen en Schrijven in Twee Talen

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden! Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen.

Ontdek het Geheim van een Succesvolle Tweetalige Opvoeding

Benieuwd hoe je ervoor kan zorgen dat je kind actief twee talen spreekt? Ontdek het geheim in dit (engelstalig) blogartikel van de hand van HaBilNet-lid en consultant Adam Beck.

Meertaligheid in Duitsland

In het onderwijs staan taalvaardigheden ongetwijfeld centraal. Meertaligheid wordt echter herhaaldelijk en ten onrechte genoemd als een risicofactor voor onderwijsprestaties.
In een "Feitencheck" heeft Dr. Till Woerfel daarom getracht om gevestigd internationaal onderzoek te vergelijken met actuele wetenschappelijke bevindingen uit Duitstalige landen om de meest voorkomende en omstreden vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

Ouders adviseren over hun gezinstaalbeleid: Rekening houden met diverse achtergronden!

Advies geven aan ouders in een meertalige context doe je best met de nodige omzichtigheid en voldoende empathie. Dat houdt ook in dat je rekening houdt met de verschillen tussen gezinnen. Hilde De Smedt legt uit waarom.

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Net zoals eentalige kinderen kunnen ook tweetalige kinderen last hebben met het leren van taal. In dit artikel legt Sofie Verrijkt uit hoe je via taalanalyses in alle talen die een kind spreekt een goede basis krijgt om uit te zoeken of er eventueel sprake is van een taalontwikkelingsstoornis.

Hoe de huidige COVID-19 crisis een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin

Net als zoveel andere ouders wereldwijd bent u waarschijnlijk thuis met uw kinderen tijdens de huidige COVID-19 crisis. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Bekijk dit (engelstalige) blogartikel om te weten te komen hoe dit ook een opportuniteit kan zijn voor uw tweetalige gezin.

HaBilNet Reisbeurzen om GURT bij te wonen

HaBilNet feliciteert Sally Rachel Cook en Nishita Grace Isaac voor de HaBilNet Reisbeurzen die ze ontvingen om de 2020 Georgetown University Round Table bij te wonen (alhoewel die in 2020 enkel virtueel plaatsvond).

Tweetalige kinderen beginnen niet later met spreken dan eentalige kinderen

Dit artikel maakt deel uit van een serie van HaBilNet, het Netwerk Harmonische Tweetaligheid. Het gaat in op onderzoeksresultaten over de tweetalige taalontwikkeling van jonge kinderen en bespreekt hoe deze resultaten kunnen worden toegepast in voor- en vroegschoolse educatie en opvang, zodat alle kinderen kunnen profiteren van een harmonieuze tweetalige ontwikkeling.

Weetjes rond de advieswerking van HaBilNet

HaBilNet biedt een gratis consultatiedienst aan voor gezinnen die vragen of twijfels hebben over hun tweetalige reis of die gewoon iemand nodig hebben met expertise om dingen door te spreken. Als u zich afvraagt hoe een consult eruit zou kunnen zien, maak dan kennis met het team en lees wat feedback van mensen zoals u die een consultatie hebben meegemaakt.

De ondersteuning van tweetaligheid in gezinnen, kinderopvang en scholen

Tweetaligheid is één van de vier hoofdthema's waar de Vereniging voor Binationale Gezinnen en Partnerverbanden zich voor inzet. In dit interview spreekt Maria Ringler over hoe de Vereniging tweetalige gezinnen ondersteunt, over een interessant meertalig voorleesproject voor peuteropvang en kleuterscholen, en over haar ervaringen met lobbying i.v.m. meertalige educatie.

Pin It on Pinterest

Share This